Menslievende zorg

Wat verstaan wij onder Menslievende zorg?

vrienden

De kern van ‘menslievende zorg’ lijkt me: de ervaring van verbinding. Wanneer die ervaring de bron is van ons handelen, ervaren we wederkerigheid en vervulling. Als we dat niet doen isolement en vervreemding. Het probleem is dan onze definitie van onszelf en de wereld als gescheiden entiteiten. Die breuk noemt de boeddha ‘ego’, Christenen noemen het ‘zondeval’, de bron van eigenwaan en egoisme. Sinds –pakweg- 1600 is die breuk in het westen ook de basis voor alle ‘legitieme’ wetenschap geworden, en zo doorgedrongen in de zorg.

 

Comments are closed